ZEN COACHING

„SPEŁNIENIE JEST REALIZACJĄ POTENCJAŁU”

Coaching jest  interaktywnym procesem, który pomaga klientowi w wykorzystaniu swojego potencjału do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowany jest  na przyszłość i na rozwiązania. W coachingu istotną rolę tworzy relacja pomiędzy klientem a coachem. Coach wspiera klienta, na jego drodze do osiągnięcia celu, poprzez swoją obecność, zadawanie pytań, odkrywaniu wartości, poszerzaniu świadomości, wzmacnianiu mocnych stron.

Coaching jaki oferuję sięga do tradycji Zen, tzw. Zen Coaching. Głównym celem Zen Coachingu jest wspieranie klienta  w rozpoznaniu jego prawdziwej natury jako świadomości wraz ze wszystkimi istotnymi jakościami tej świadomości takimi jak wolność, miłość, siła, kreatywność, przestronność. Jest to osiągalne poprzez zanurzenie w chwili obecnej, bycie  w „tu i teraz”.

behappy_zen_coaching_logo-01

Zen Coaching jest nowym podejściem do coachingu, wprowadzonym przez Kåre Landfalda. U podstaw tego podejścia leży potęga współczesnego coachingu połączona z ponadczasową mądrością, opartą na przeżywaniu życia z łatwością, w przepływie i w spokoju.

Coaching jest sztuką wspierania w odkrywaniu własnych, wewnętrznych zasobów i odpowiedzi na własne pytania.

Pierwiastek Zen – wzbogaca ten proces o obecność tu i teraz, zauważanie tego, co dzieje się w danym momencie oraz odkrywanie rozmaitych odczuć w ciele, które osadzają w rzeczywistości i towarzyszą docieraniu do swojego prawdziwego Ja.

Zen Coaching jest procesem słuchania i podejścia do życia, bazującym na następujących głównych zasadach:

 • Słuchanie z wewnętrznej przestrzeni – słuchanie w formie otwartej, pojemnej, akceptującej i zezwalającej obecności, opartej głównie na ciszy, otwartych pytaniach i werbalnych odzwierciedleniach. W ten sposób proces przez, który przechodzisz ma przestrzeń, aby się odsłaniać zgodnie z jego własną mądrością i we własnym tempie.
 • Pomaganie poprzez niepomaganie – nie próbuję Cię naprawiać, udzielać Ci rad czy nawet pomagać. Staram się dać Ci wsparcie poprzez swoją bardzo zwyczajną obecność, moje Bycie Tutaj, moje wsparcie jako świadomość.
 • Empatyczne połączenie – głównym zadaniem coacha jest zaoferowanie empatycznego słuchania, bycie w kontakcie z tym, co jest żywe w tej chwili.
 • Wsparcie w głębokim połączeniu ze sobą – Zen Coaching zakłada, że podstawową potrzebą lub pragnieniem wszystkich ludzi jest być połączonym z samym sobą oraz znalezienie wytchnienia jako świadomość, którą wszyscy jesteśmy. Wszystko to, co postrzegamy jako problemy, to zewnętrzna manifestacja odłączenia od tego, kim naprawdę jesteśmy. Problemy znikają, gdy głęboko połączymy się z samymi sobą.
 • Elastyczność – kiedy Zen Coach opiera swoją praktykę na powyższych zasadach, może używać również innych technik, które są pomocne w odnalezieniu naszych wewnętrznych zasobów i w rozpoznaniu naszych możliwości.

Zen coaching umożliwia wejście na drogę samopoznania i pozwala pełniej wyrazić nasza wrodzoną indywidualność w codziennym życiu. Stanięcie twarzą w twarz z naszym bólem, trudnościami, trudnymi emocjami ( które nauczono nas wypierać lub sami nauczyliśmy się na drodze uwarunkowania społecznego), doprowadza do transformacji, dzięki której następuje głębsze, bardziej autentyczne  i pełne miłości połączenie ze sobą oraz innymi. Sprzyja poczuciu, że życie jest przygodą, ciekawością i odkrywaniem – również wtedy gdy mamy kontakt z problemami oraz trudnymi emocjami.

Poniżej przedstawiam zasady jakimi kieruje się Zen Coach zarówno w pracy jak i w swoim własnym życiu. Włączenie tych zasad do swojego życia wywiera ogromny wpływ na sposób w jaki odnosimy się do siebie oraz innych:

Świadomość

Tajemnica życia zawiera się w słowie „świadomość”. Nie mogę być ograniczony jedynie do tego, czego jestem świadomy – świadomość jest czymś ważniejszym i większym od tego, czego jestem świadomy – na przykład moich uczuć, mojego ciała albo moich myśli o mnie i o tym, kim jestem. Prawdziwa wolność odkrywa mnie JAKO świadomość i jako wszystkie jakości świadomości takie, jak: akceptacja, spokój, zadowolenie, miłość, radość, siła, kreatywność i ogólnie wszystkie jakości serca.

Bazując na świadomości i praktykach medytacyjnych pracujemy z wglądami i praktykami zaczerpniętymi z tradycji Zen oraz Porozumienia bez przemocy (Non-violent Communication) wspierając wyjątkową jakość słuchania siebie i innych. Ucząc się prawdziwego słuchania siebie, odkrywamy na nowo nasze wewnętrzne bogactwo i zaczynamy żyć bardziej z poziomu naszego wewnętrznego źródła obfitości, a nie z poziomu braku, żądzy, strachu i zmartwienia.

 Energia Szakala

„Energia szakala” (termin wymyślony przez Marshalla Rosenberga jako narzędzie pedagogiczne) jest kulturowym zaprogramowaniem umysłu, wzorem myślenia i komunikowania opartym o „właściwe” i „niewłaściwe”, „dobre” i „złe”, winę i osądzanie, co jest łatwo uruchamiane wtedy, gdy boimy się, że nasze potrzeby nie zostaną zaspokojone. W komunikacji szakala stosuje się groźby kar lub oferuje nagrody jako (nieefektywne) strategie do zaspokajania potrzeb. Podstawowe przekonanie szakala jest takie, że ludzie są z natury samolubni i stosujący przemoc oraz że ludzie muszą być karani i/lub nagradzani, aby prawdziwie zadbać o innych. Energia szakala jest naznaczona uczuciami oddzielenia, osamotnienia, braku zaufania i strachu. Szakal jest żyrafą w przebraniu i każdy komunikat szakala to ukryty komunikat żyrafy o potrzebach, które są lub nie są spełniane.

Energia Żyrafy

„Energia żyrafy” – odnosząca się do jakości serca, ponieważ żyrafa jest zwierzęciem lądowym, które ma największe serce – jest naszym naturalnym stanem bycia. Przepływa i kwitnie, kiedy jesteśmy połączeni z chwilą obecną. Kiedy jesteśmy w „stanie żyrafy”, jesteśmy połączeni z uczuciami i potrzebami/tęsknotami nie tylko naszymi własnymi, ale również innych ludzi; naturalnie i bezwysiłkowo manifestujemy naszą energię życiową poprzez swobodny przepływ dawania i otrzymywania. Żyrafa jest przepływem życia naznaczonym naturalną tęsknotą celebrowania egzystencji i wniesienia wkładu do bogactwa życia – zarówno naszego własnego, jak i innych.

Empatia wobec siebie – transformacja serca

Kiedy łączymy się z potrzebami ukrytymi za emocjami lub samoobwinianiem, zagłębiamy się w te potrzeby i pozwalamy im się rozwijać, to odkrywamy, że to, za czym tęsknimy jest częścią naszej esencji. To, za czym tęsknimy na zewnątrz, jest już obecne w nas. Głębokie połączenie z naszymi potrzebami automatycznie przekształca cierpienie w wolność, miłość i spokój. Uzdrowienie i zmiana zachodzą poprzez pozwolenie na smutek i żal, które czujemy wtedy, gdy jesteśmy świadomi potrzeb, które nie są zaspokojone przez działania nasze lub innych. (Jako opozycja do strategii szakala wyzwalającej winę i wstyd, gdy potrzeby nie są zaspokojone przez działania nasze lub innych.)

Empatia wobec innych

Kiedy ludzie są zdenerwowani z powodu czegoś lub kogoś i wyrażają to poprzez ocenianie i obwinianie, odłączają się od swoich prawdziwych uczuć i potrzeb. Możemy wspierać innych w głęboki sposób poprzez usłyszenie i połączenie z ich niewyrażonymi potrzebami. Możemy wczuć się w ten sam sposób w każdy rodzaj uczuć i potrzeb, bez względu na to jak są wyrażone.

Moc teraźniejszości

Wszystko prawdziwe ma miejsce teraz, a wszystko to, co nie odnosi się do teraz jest nieprawdziwe, jest fikcją. Myśli, pomysły, oceny i koncepcje odłączone od obecnych uczuć i potrzeb mają mało energii i nie prowadzą do poczucia połączenia i żywotności, i odcinają nas od naszej prawdziwej kreatywnej mocy.

Naszym głównym zadaniem jest zatem nieustanne powracanie do domu, do obecnej chwili poprzez praktykę uważności i pozwalanie, aby nasze działania brały swój początek z naszego centrum, a nie z naszych przekonań lub uwarunkowanego umysłu.

Esencja

Pracując w ten sposób odkrywamy, że to, za czym tęsknimy na głębszym poziomie jest dostępne tu i teraz. To, o czym myślimy jako o swoich potrzebach (lub tęsknotach) to w rzeczywistości aspekty naszego bycia, istotne jakości, które w sobie nosimy. Jesteśmy tym, czego poszukujemy – spokojem, miłością, wolnością, połączeniem, zaufaniem.

W Zen Coachingu pracujemy narzędziami, które dają nam bezpośrednie i transformujące doświadczenie tej esencji, co umożliwia nam wspieranie innych w znajdowaniu takiego samego miejsca w nich.
Proces wspiera głęboką przemianę uczestników i pozwala im wspierać innych w osiągnięciu tego samego – bezwysiłkowo, radośnie i z głębokim poczuciem połączenia ze sobą i innymi.

Życie jako tak

Każde „nie” to „tak” mówione potrzebie/tęsknocie. Wiedząc to możemy przyjąć cokolwiek się wydarza w nas lub wokół nas z otwartą ciekawością. Nic nie musi być odrzucane – każde doświadczenie, każde uczucie i każda myśl może być bramą do naszych głębszych potrzeb/tęsknot. Każda myśl, uczucie i doświadczenie, które całkowicie bierzemy w objęcia i któremu mówimy „tak” staje się darem prowadzącym nas do naszej nieodłącznej natury spokoju, wolności i miłości.

Źródło uczuć

Wewnętrznym powodem uczuć są nasze potrzeby/tęsknoty. Uczucia mówią nam czy nasze potrzeby/tęsknoty są spełnione czy nie. Uczucia wstydu, poczucie winy, agresja i depresja są spowodowane oceniającymi (szakalowymi) myślami skierowanymi do nas lub innych – i mówią nam, że jesteśmy odcięci od naszych własnych potrzeb i nie mamy kontaktu z uzdrawiającą siłą żalu (smutku).

Potrzeby i strategie

Potrzeby/tęsknoty takie, jak spokój, wolność, miłość i współczucie są pozytywnymi, uniwersalnymi jakościami nieodłącznymi naszej naturze. Potrzeby nie odnoszą się do konkretnych ludzi podejmujących konkretne działania. Kiedy w pełni łączymy się z nami samymi, odkrywamy, że to, co uważamy za nasze potrzeby, to tak naprawdę nasza esencja. Są nieskończone sposoby na konkretną manifestację każdej potrzeby/tęsknoty w świecie – wiele strategii na to, aby spełnić i zamanifestować każdą potrzebę. Wszystko, co robimy lub mówimy – bez względu na to czy jest to „pozytywne” czy „negatywne” – to przejaw strategii, które mają na celu zaspokojenie lub zamanifestowanie naszych potrzeb/tęsknot. Nasza głębsza i często ukryta intencja jest zawsze skierowana w stronę wzbogacania życia – nawet, jeśli przejawia się w tak zwanych negatywnych działaniach.

Od braku do obfitości

Jak tylko skontaktujemy się z naszymi wewnętrznymi jakościami, których zwykliśmy szukać na zewnątrz nas, w naszym życiu następuje zmiana ze skupienia na otrzymaniu tego, czego według nas potrzebujemy na koncentracji na dzieleniu się i celebrowaniu wszystkich darów, jakie mamy do zaoferowania.

 

icf_logoUkończyłam również akredytowane szkolenie coachingowe wg International Coach Federation. ICF jest największą ogólnoświatową organizacja coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach. ICF stworzył standardy kompetencyjne profesji coachingowej oraz kodeks etyczny, którym powinni kierować się coachowie.

 

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń. Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem

Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych

Coaching nie jest doradztwem, oznacza to, że celem coachingu nie jest doradzanie klientowi w doborze rozwiązań. Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno coach jak i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

Coach może nie być ekspertem w konkretnej dziedzinie przemysłu. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

Czego oczekiwać po coachingu?

Dzięki coachingowi następuje szybszy rozwój  oraz   zamierzone rezultaty.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych:

 • sprecyzujesz swoje cele
 • stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć
 • odkryjesz swoje najgłębsze wartości
 • skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami
 • rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji
 • krok po kroku zaplanujesz swoje działania
 • wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację
 • dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań
 • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów

W wyniku coachingu ludzie polepszają jakość swojego życia i zwiększają zadowolenie w różnych obszarach życia.

Proces coachingowy

Krok 1. Dowiedz się czy coaching jest dla Ciebie

Nie wiesz czy coaching jest dla Ciebie? Zadzwoń. Podczas konsultacji telefonicznych opowiem czym jest coaching ze mną, jak wygląda współpraca pomiędzy coachem a klientem, a Ty opowiesz mi z czym do mnie przychodzisz i jakie są Twoje oczekiwania.
 

Krok 2. Podejmij decyzję

Następny krok należy do Ciebie. Decydujesz czy chcesz rozpocząć ze mną proces coachingowy i razem ze mną odnaleźć Powrotną Drogę Do Twojego Szczęścia.
 

Krok 3. Proces coachingowy

Już raczej nie krok lecz droga. Rozpoczniemy wspólną pracę. Na pierwszej sesji ustalimy zasady naszej dalszej współpracy oraz bliżej przyglądniemy się temu co chcesz osiągnąć.  Będziemy spotykać się regularnie na tzw. sesjach – 50 min. spotkaniach, podczas których razem z Tobą będziemy dążyć do poczucia Szczęścia, poszerzania świadomości, odkrycia systemu wartości, mocnych stron, odkrycia Twojej prawdziwej natury. Proces coachingowy może trwać od 3 do kilku miesięcy. Sesje odbywają się stacjonarnie lub przez skype czy telefon.
 

Krok 4. Zakończenie procesu

Proces kończymy w momencie osiągnięcia przez Ciebie celu,  lecz to Ty decydujesz kiedy kończysz ze mną współpracę. Może to nastąpić nawet wcześniej przed osiągnięciem upragnionego przez Ciebie stanu np. wtedy gdy czujesz, że w dalszą drogę możesz iść już sam/a bez mojego wsparcia. Proces zawsze kończymy ostatnią sesją zamykającą cały proces.