Piękno

Piękno nie jest efektem wizualnym przedmiotu lub sytuacji.

Piękno nie zależy od umiejętności artysty. Gdyby tak było to każdy widziałby piękno w danym artefakcie.

Widziane piękno nie jest umiejscowione na zewnątrz.

Więc czym jest piękno?

Piękno jest SPOSOBEM PATRZENIA.

Nie zawsze dostrzegamy piękno, ponieważ nasze wnętrze jest przysłonięte uwarunkowaniami, myślami, pędem za życiem.

Nie widzimy piękna ponieważ nie mamy kontaktu ze sobą, z naszą prawdziwą naturą. Kierujemy się ocenami, krytyką.

Jednym ze sposobów aby dostrzec piękno otaczającego nas świata, jest „oczyszczenie” naszego wnętrza ze schematów, blokad, ego, krytyka wewnętrznego – tych wszystkich uwarunkowań, które zbieraliśmy przez lata i uznaliśmy je za swoje.

Pod tymi warstwami jest nasza prawdziwa natura, która widzi piękno otaczającego świata.